Legalizacja pobytu

  /  Legalizacja pobytu
Legalizacja pobytu w Polsce to ważny proces dla cudzoziemców. Proces ten zależy od celów pobytu, czy to praca, nauka czy związki rodzinne.

Wiza pracownicza i zezwolenie na pracę

Do pracy w Polsce, cudzoziemcom często wymagana jest wiza pracownicza i zezwolenie na pracę. Dokumenty te są wydawane na podstawie oferty pracy od polskiego pracodawcy.

Wiza studencka

Studenci przyjeżdżający na studia mogą uzyskać wizę studencką. Uprawnia to do pobytu w Polsce na okres nauki.

Tymczasowy pobyt

Tymczasowe zezwolenie na pobyt można uzyskać na podstawie pracy, nauki lub związków rodzinnych. Zezwolenie to zwykle jest wydawane na rok.

Stały pobyt

Stałe zezwolenie na pobyt można uzyskać po pięciu latach legalnego pobytu w Polsce. Daje to prawo do stałego mieszkania w kraju.

Obywatelstwo Polski

Obywatelstwo polskie można uzyskać poprzez proces naturalizacji. Wymaga to określonego okresu legalnego pobytu i spełnienia innych warunków.

Składanie dokumentów

Dokumenty do legalizacji pobytu składa się w urzędach wojewódzkich. Ważne jest staranne przygotowanie wszystkich potrzebnych dokumentów.

Oczekiwanie na decyzję

Proces rozpatrywania wniosku może trwać kilka miesięcy. Ważne jest cierpliwe oczekiwanie na decyzję i śledzenie statusu wniosku. Legalizacja pobytu w Polsce to skomplikowany proces, wymagający uważnego podejścia i przygotowania.

Koszt usług

Karta czasowego pobytu

od 990 zł

Karta czasowego pobytu rodzina / dzieci

od 990 zł

Karta czasowego pobytu dla studentów

od 990 zł

Karta pobytu na podstawie korzeni (Karta Polaka)

od 1190 zł