Umowa użytkownika

  /  Umowa użytkownika

Niniejsza Umowa Użytkownika (zwana dalej Umową) reguluje stosunki między Apart24 (dalej Apart24 lub Administracja) z jednej strony, a użytkownikiem strony z drugiej.

Strona Apart24 nie jest środkiem masowego przekazu.

Korzystając ze strony, zgadzasz się na warunki niniejszej umowy.

Jeśli nie zgadzasz się na warunki niniejszej umowy, nie korzystaj ze strony Apart24! Prawa i obowiązki stron

Użytkownik ma prawo:

  • przeszukiwać informacje na stronie
  • otrzymywać informacje na stronie
  • używać informacji ze strony do osobistych, niekomercyjnych celów

Administracja ma prawo:

  • według własnego uznania i potrzeb tworzyć, zmieniać, anulować zasady
  • ograniczać dostęp do jakiejkolwiek informacji na stronie

Użytkownik zobowiązuje się:

  • nie zakłócać funkcjonowania strony \
  • nie używać skryptów (programów) do automatyzowanego zbierania informacji i/lub interakcji ze Stroną i jej Usługami

Administracja zobowiązuje się:

  • utrzymywać funkcjonowanie strony, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to niemożliwe z przyczyn niezależnych od Administracji. Odpowiedzialność stron
  • administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usługi świadczone przez osoby trzecie
  • w przypadku wystąpienia siły wyższej (działania wojenne, stan wyjątkowy, klęska żywiołowa itp.) Administracja nie gwarantuje zachowania informacji umieszczonych przez Użytkownika, ani nieprzerwanego działania zasobu informacyjnego Warunki obowiązywania Umowy

Niniejsza Umowa wchodzi w życie przy każdym użyciu tej strony. Umowa przestaje obowiązywać przy pojawieniu się jej nowej wersji. Administracja zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszej umowy według własnego uznania. Administracja nie informuje użytkowników o zmianie w Umowie.