Угода користувача

  /  Угода користувача

Діюча Угода користувача (далі – Угода) регулює відносини між Apart24 (далі Apart24 або Адміністрація) з одного боку та користувачем сайту з іншого.

Сайт Apart24 не є засобом масової інформації.

Використовуючи сайт, Ви погоджуєтеся з умовами цієї угоди.

Якщо Ви не згодні з умовами цієї угоди, не використовуйте сайт Apart24!

Права та обов'язки сторін

Користувач має право:

  • здійснювати пошук інформації на сайті
  • отримувати інформацію на сайті
  • використовувати інформацію сайту в особистих некомерційних цілях

Адміністрація має право:

  • на свій розсуд та за необхідності створювати, змінювати, скасовувати правила
  • обмежувати доступ до будь-якої інформації на сайті

Користувач зобов'язується:

  • не порушувати працездатність сайту
  • не використовувати скрипти (програми) для автоматизованого збору інформації та/або взаємодії з Сайтом та його Сервісами

Адміністрація зобов'язується:

  • підтримувати працездатність сайту за винятком випадків, коли це неможливо з причин, що не залежать від Адміністрації.

Відповідальність сторін

  • адміністрація не несе жодної відповідальності за послуги, надані третіми особами
  • у разі виникнення форс-мажорної ситуації (бойові дії, надзвичайний стан, стихійне лихо тощо) Адміністрація не гарантує збереження інформації, розміщеної Користувачем, а також безперебійну роботу інформаційного ресурсу

Умови дії Угоди Ця

Угода набирає чинності при будь-якому використанні даного сайту. Угода припиняє діяти при появі її нової версії. Адміністрація залишає за собою право односторонньо змінювати дану угоду на свій розсуд. Адміністрація не повідомляє користувачів про зміну в Угоді.